Skatterådgivningar - Juridik

Kontakta oss för kostnadsfria rådgivningar.

Skatterådgivningar - Juridik erbjuder...

I ett inledningsskede kostnadsfria skatterådgivningar i form av ett uppstartsmöte per telefon eller besök som kan uppgå till 15 minuter. Därefter har jag erhållit en uppfattning om vad Ert ärende gäller och om det finns en möjlighet att nå framgång. Juridik tar inte an sig ärenden där möjligheten att nå framgång är utesluten, i sådana fall är jag alltid ärlig och berättar det för Er som klient. Detta för att Ni inte ska drabbas av onödiga kostnader för mitt biträde.

Det är viktigt för mig som Ert ombud att Ni känner Er trygg med vilka kostnader som uppkommer vid skatterådgivningar Ni erhåller när Ni väljer att anlita mig. Därför är jag alltid noggrann med att ge en så korrekt bedömning som är möjligt för att i ett inledningsskede uppskatta antalet timmar jag behöver för att påbörja ett ärende i exempelvis form av ett överklagande, eller kommunicering gentemot Skatteverket. Har jag uppgett ett visst antal timmar för det inledande arbetet och jag överskrider det, drabbar det inte Er som klient utan det får stå för mig.

Ärenden hos Skatteverket kan...

Ofta innebära att Ni drabbas av ytterligare skatt och i vissa situationer händer det att Ni som skattskyldig inte kan betala era skatteskulder, detta kan bero på flera olika orsaker och i dessa situationer uppkommer det ofta att skatteskulder slutar med utmätning från Kronofogden. I dessa fall kan jag även bistå Er med mina kunskaper inom tidigare nämnda juridiska områden. Jag har drivit ärenden gentemot Kronofogden avseende utmätning och gjort det med framgång.

Jag kan bidra med skatterådgivningar när Ni som företagare eller privatpersoner står för eventuella frågeställningar som omfattar skatterätt. Det kan vara frågan om att eventuellt flytta utomlands, beroende på vilket land som Ni väljer att flytta till kan det betyda stora skattelättnader. Det kan också röra andra frågeställningar såsom frivilliga rättelser av inkomster som Ni har haft förvarade utomlands. Det blir färre och färre länder som fortfarande tillämpar banksekretess gentemot Sverige, vilket innebär att Skatteverket får större och större möjligheter att få information om svenskar som har tillgångar utomlands. Något som måste framhävas här är att inte alla tillgångar ska beskattas. Det är enbart inkomster som hänför sig från bland annat räntor eller aktievinster som kan komma att beskattas.

Juridik erbjuder även skatterådgivningar i form av upprättande av ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden vid tillfällen då skattelagstiftningen inte är tydlig på hur exempelvis en inkomst ska beskattas eller om det rör sig om en momspliktig transaktion eller inte.

Vid många av Skatteverkets beslut där ytterligare skatt debiteras den skattskyldige kan det bero på felaktigheter, medvetna eller omedvetna, från den skattskyldige. Detta kan i flera situationer innebära att skattetillägg påförs. Skattetillägg kan röra sig om stora belopp och i vissa fall uppgår skattetillägget till 40 procent av den undandragna skatten. Juridik erbjuder skatterådgivningar för att om det är möjligt undanröja påförda skattetillägg. Det finns flertalet orsaker till att ett beslut om skattetillägg kan undanröjas.

Vid frågor om skatterådgivningar är Ni välkomna att kontakta Juridik.

Vi erbjuder kostnadsfria rådgivningar.