Skatterådgivning Stockholm - Juridikkollen

Juridik erbjuder skatterådgivning gällande samtliga beskattningsområden. Är det frågor gällande skatteområden som jag inte behärskar har jag ett nätverk av kollegor som kan hjälpa mig.

Skatterådgivning - Med Juridikkollen

Skatterådgivning innebär för mig på Möllers Juridik att jag arbetar för att Ni som klient ska bli så förmånligt beskattad som möjligt enligt gällande lagstiftning. I detta arbete ingår att jag som Ert ombud i skatteprocesser och skatteärenden företräder Er gentemot Skatteverket. Det kan gälla ärenden som behandlas hos Skatteverket men även ärenden som behandlas i förvaltningsdomstol. Jag har varit ansvarig för en stor del av de skattemål som gäller ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Dessa områden omfattar även bolagsbeskattning och personbeskattning. Under många år har jag drivit skattemål gällande idrottsföreningar och individuella idrottare. Skatterådgivning avseende dessa områden är svårt att erhålla, detta för att kontroll av dessa juridiska personer sker enbart på tre skattekontor i Sverige.

Jag är även insatt i skatterådgivning avseende bostadsrättsföreningar och kunskapen om dessa föreningar är ännu mera begränsad då de kontrolleras på enbart ett skattekontor. Vid samma skattekontor sker kontroll av Rot- och Rutansökningar och även den kontrollen sker vid enbart ett kontor. Detta innebär att jag har djup kunskap som jag nyttjar till fullo för att mina klienter ska kunna nå framgång gentemot Skatteverket.


Något som jag brinner för inom Skatteverket är att alla ska behandlas korrekt och likvärdigt, detta var något jag arbetade för redan när jag fortfarande arbetade hos Skatteverket. Just på grund av detta är det viktigt att man besitter djupa kunskaper inte bara inom skatterätten utan även annan lagstiftning, såsom förvaltningsrätt, sekretessrätt, associationsrätt och allmän juridik.

Jag kan skatterådgivning - Kontakta mig för gratis rådgivning.

Skatterådgivning innebär ofta att...

Det krävs att ett ärende behöver behandlas i förvaltningsdomstol. Jag har under de senaste 10 åren som jag arbetade för Skatteverket enbart arbetat med skatteärenden som behandlas i domstol. Detta innebär att den skatterådgivning som jag erbjuder i skattemål bygger på ett djupt kunnande som jag drar full nytta av när jag företräder en klient.

Jag har under cirka 6 år drivit mängder av skatteärenden i muntliga processer. Detta innebär att jag även här har djup kunskap om dels hur man ska ta sig an ett skattemål vid en muntlig förhandling, men också vilka förberedelser som är de mest gynnsamma för att Ni som klient ska kunna nå framgång.

För att lyckas nå framgång i skattemål är det viktigt att ha kunskaper vad gäller olika taktiker, det kan ibland vara det bästa för klienten att lägga fram så mycket fakta som möjligt från början och i andra fall kan det vara precis lika viktigt att avvakta med viss information som talar för sin klient. Vilket förhållandesätt som är aktuellt i ett visst fall kräver en stor kunskap och erfarenhet av skatteprocesser.

Kontakta Juridik redan idag!